HomeIndiaJapji Saheb Part-17

Japji Saheb Part-17

Japji Saheb Part-17


W.D

Rato Ruti Thiti Var.
Wind water fire abyss.
Tisu Vichy Dharti Thapi Rakhi Dharamsal.
Tisu vichi jia jugati ke rang.
His name is Infinite.
Think of it as karmi karmi.
Sacha Aap Sacha Darbaru.
Tithai Sohni Punch Parwanoo.
Nadari karmi pave nisanu.
Kuch pakai othe pai.
Nanak gaiya japai jai.
——————————–

Nanak does not end
Dharam khand ka aho dharam
Gyan khand ka aakhhu karmu.

Kete pavan pani vaisantar kete kaan mahes.
Kate barme ghadati ghadiahi ruparang ke wes.
Ketia karam bhumi mer kete kete dhu upades.

Kete Ind Chand Sur Kete-Kete Mandal Wes.
Kete Sidh Budh Nath Kete Kete Devi Ves.
Kete Dev Danav Muni Kete Kate Ratan Samund.
Ketiya khani keti aa keti paat narind.
Ketia Surati Sevak Kete Nanak Antu Na Antu.

RELATED ARTICLES

Most Popular